Umacnianie międzynarodowej współpracy badawczej z Afryką

UE: Umacnianie międzynarodowej współpracy badawczej z Afryką

[Data: 2008-08-04]

Unia Europejska zapowiedziała, że przeznaczy grant w kwocie ponad 600.000 EUR na wspólne partnerstwo między Szkołą Nauk Społecznych przy Uniwersytecie Southampton a Regionalnym Instytutem Badań Społecznych przy Uniwersytecie Ghańskim. Grant pozwoli pogłębić badania nad zagadnieniami biedy i zdrowia w miastach zachodnioafrykańskiej Ghany oraz zacieśni więzy partnerskie między UE a Ghaną.

W ramach wspólnej inicjatywy pt. “Szkolenie ludności i potencjał naukowy na rzecz rozwoju (PopTRCD)” pracować będą razem specjaliści nauk społecznych z obydwu instytucji. Razem zbadają skutki społecznych i demograficznych zmian zachodzących obecnie na całym kontynencie. Wyniki badania przyczynią się do lepszego poznania stanu zdrowia uboższej części ludności zamieszkującej miasta afrykańskie.

“Projekt PopTRCD ma na celu pogłębienie wiedzy na temat nierówności pod względem opieki zdrowotnej i dobrobytu wśród biednych obywateli afrykańskich miast poprzez podnoszenie jakości kształcenia w zakresie nauk społecznych” – wyjaśniła profesor Jane Falkingham, profesor demografii i międzynarodowej polityki społecznej na Uniwersytecie Southampton, która prowadzi badanie. Zespół ghański prowadzi profesor Francis Dodoo z Regionalnego Instytutu Badań Społecznych przy Uniwersytecie Ghańskim.

Wypowiadając się na temat obecnej sytuacji, profesor Falkingham zauważyła, iż na dzień dzisiejszy brakuje danych. “Niewiele wiadomo na temat pogłębiającego się zubożenia społeczności miejskich w krajach takich jak Ghana, co utrudnia rządom i organizacjom międzynarodowym podejmowanie działań” – dodała.

Wydziały badań społecznych dwóch innych uniwersytetów afrykańskich – Uniwersytetu Ibadan w Nigerii i Uniwersytetu Cape Coast w Ghanie – również są zaangażowanie w projekt. Ponadto Fourah Bay College przy Uniwersytecie Sierra Leone bierze udział jako jednostka stowarzyszona.

W ramach prowadzenia projektu magistranci i doktoranci ze wszystkich czterech uniwersytetów będą się spotykać z ważnymi przedstawicielami społeczności w Akrze, stolicy Ghany, i przeprowadzać sondaże na temat populacji, zdrowia i biedy wśród lokalnej ludności. Badania w terenie stworzą również doskonałą okazję dla studentów by zdobyć umiejętności w zakresie prowadzania badań społecznych, a zwłaszcza w ich planowaniu, opracowywaniu kwestionariuszy, określaniu próby, gromadzeniu danych i ich analizowaniu.

Profesor Falkingham dodała również, że “projekt PopTRCD zapewni ekspertom afrykańskim dane i kompetencje do badania nierówności pod względem opieki zdrowotnej i dobrobytu między biedotą miejską a innymi grupami w Afryce. Praca pomoże w wykształceniu studentów na poszukiwanych specjalistów, którzy wspierać będą wysiłki na rzecz rozwoju Afryki w przyszłości.”

Projekt podniesie również umiejętności studentów i pracowników w zakresie prowadzenia badań obserwacyjnych – badań korelacyjnych z obserwacjami powtarzanymi w czasie. Tego typu technik niezwykle brakuje naukowcom, pracownikom akademickim i planistom.

Ghana, pierwsze subsaharyjskie państwo afrykańskie, które zdobyło niepodległość, utrzymuje dobre relacje z UE. To jeden z pierwszych krajów, który podjął negocjacje z UE na temat prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT). W odpowiedzi na społeczne obawy przed nielegalnym wyrębem, UE przyjęła plan działania FLEGT, którego celem jest wspieranie zrównoważonego zarządzania lasami.

Obecnie UE wspiera Ghanę również w dziedzinie łączności i transportu oraz w regionalnej integracji i zarządzaniu.

Więcej informacji:
http://www.southampton.ac.uk/socsci/?fromcc

Kategoria: Różne
Źródło danych: Uniwersytet Southampton
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Southampton
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Aspekty spoleczne

RCN: 29725

za CORDIS Urząd Publikacji EU

Authors

Related posts

Top