Congo

Unia Afrykańska przyjmuje plan dotyczący biotechnologii

Głowy państw afrykańskich zatwierdziły 20-letni plan działań w zakresie biotechnologii dla Unii Afrykańskiej, ale wstrzymały się z podjęciem decyzji o uczestnictwie w funduszu naukowo-innowacyjnym.

20070201_4Przyjęcie strategii biotechnologicznej pozwoli zacieśnić współpracę między krajami afrykańskimi w poszczególnych regionach z wykorzystaniem ich atutów. Region Afryki Północno-Wschodniej skupi się na usprawnieniu walki z malarią oraz opanowaniu wirusa HIV/AIDS, zaś Afryka Północna podzieli się swoim doświadczeniem w produkcji leków. Afryka Wschodnia udostępni wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii badań nad żywym inwentarzem, Afryka Zachodnia zajmie się biotechnologią w rolnictwie, natomiast Afryka Środkowa – bioróżnorodnością.

Kraje zostaną pogrupowane w regionalne gremia gospodarcze w celu realizacji założeń określonych w strategii. Gremia te z kolei będą odpowiadać przed Unią Afrykańską.

Odrzucono jednakże propozycje dotyczące Afrykańskiego Funduszu Naukowo-Innowacyjnego (ASIF). Głowy państw wyraziły potrzebę dalszego przeanalizowania propozycji. Powodem tego impasu jest obawa, że utworzenie nowej instytucji może pochłonąć dużą część dostępnych środków finansowych i zwiększyć koszty operacyjne.

Uczestnicy obrad na szczycie postanowili w zamian powiązać fundusz z szerszym projektem finansowania skonsolidowanego planu działań Unii.

Kategoria: Różne
Źródło danych: Źródła prasowe (SciDev.Net)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji ze źródeł prasowych
Indeks tematyczny: Biotechnologia; Aspekty ekonomiczne; Badania Naukowe

RCN: 27061

hastagi na stronie:

#Afryka plan #kraje afryki

Similar Posts