Ciekawostki

korzenie ludzkiego języka znajdują się w Afryce

Badanie podważa teorię o kolebce języka [Data: 2012-03-09] Większość naukowców uważa, że korzenie ludzkiego języka znajdują się w Afryce, a konkretne w południowo-zachodniej części kontynentu.

Badanie podważa teorię o kolebce języka

[Data: 2012-03-09]

Większość naukowców uważa, że korzenie ludzkiego języka znajdują się w Afryce, a konkretne w południowo-zachodniej części kontynentu. Nowe badanie przeprowadzone przez Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) w Niemczech podważa tę teorię, twierdząc, że brak jest wystarczających danych na jej poparcie. Badanie było finansowane ze środków projektu QUANTHISTLING (“Ilościowe modelowanie językoznawstwa historyczno-porównawczego”), który otrzymał grant startowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w wysokości 1,93 mln euro w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR). Wyniki badania, przedstawione na łamach czasopisma Science, dowodzą, że poszukiwania miejsca, w którym narodził się język, nie zostały jeszcze zakończone.

W 2011 r. Quentin Atkinson z Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii wysunął hipotezę, że korzenie języka znajdują się w południowo-zachodniej Afryce. Dr Atkinson oparł swoją teorię na analizie porównawczej liczby fonemów występujących w około 500 współczesnych językach. Fonemy są najmniejszymi jednostkami języka, których zadaniem jest różnicowanie elementów znaczeniowych. Występują w językach naturalnych i jest ich bardzo wiele. Nowozelandzki językoznawca odkrył, że największe zróżnicowanie fonemów występuje w językach używanych w południowo-zachodniej Afryce. Wykazał także, że ilość fonemów w języku z reguły maleje wraz ze wzrostem odległości od tego regionu Afryki.

Teoria dr. Atkinsona postuluje zjawisko analogiczne do zróżnicowania genów człowieka, które według naukowców maleje w miarę oddalania się od Afryki. Specjaliści określają ten proces mianem “efektu założyciela”. Chodzi o to, że populacje opuszczające Afrykę miały znacznie uboższą pulę genetyczną niż grupy, które pozostały na kontynencie.

Dr Cysouw i jego współpracownicy z LMU dowiedli jednak, że określenie miejsca pochodzenia języka zależy od danych, jakie uwzględnimy. Zatem ich zdaniem kolebką języka może być Afryka, ale równie dobrze dowolne inne miejsce na Ziemi.

Więcej informacji:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN):
http://erc.europa.eu/

A to już wiesz?  Pierwsze postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU):
http://www.en.uni-muenchen.de/index.html

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
Referencje dokumentu: Cysouw, M., et al., “Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa”. Science, 335 (6069): 657, 2012. doi:10.1126/science.1208841
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 34388

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy