Ciekawostki Przyroda

ochrona dzikiej przyrody Afryki

Nowe narzędzie ochrony dzikiej przyrody Afryki [Data: 2008-03-31] Ilustracja do artykulu Ochrona dzikiej przyrody Afryki otrzyma istotne wsparcie w postaci opracowanego przez Komisję Europejską nowego

Nowe narzędzie ochrony dzikiej przyrody Afryki

[Data: 2008-03-31]
Ilustracja do artykulu

Ochrona dzikiej przyrody Afryki otrzyma istotne wsparcie w postaci opracowanego przez Komisję Europejską nowego narzędzia online. System o nazwie “The assessment of African protected areas” (“Ocena obszarów chronionych w Afryce”) wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii satelitarnej do monitorowania tendencji w zakresie pożarów, wegetacji i opadów deszczu, umożliwiając pracownikom parków porównanie aktualnego stanu z normami sezonowymi. Zakłada się, że nowe narzędzie powinno pomóc krajom afrykańskim w zmniejszeniu przed 2010 r. wskaźnika utraty różnorodności biologicznej.

Afryka jest domem dla różnorodnych gatunków i ekosystemów. W celu zapewnienia im ochrony, na całym kontynencie ustanowiono 741 obszarów chronionych o łącznej powierzchni przekraczającej 2 mln km2. Tymczasem w związku z rosnącą liczbą ludności oraz biedą w takie obszary chronione coraz częściej wkracza człowiek, zagrażając żyjącym w nich dzikim gatunkom.

Opracowany przez Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) system oceny mierzy wpływ działalności człowieka na obszary chronione w Afryce oraz dostarcza informacji o o trendach środowiskowych nie związanych ze zjawiskami sezonowymi. Określa także wartość każdego parku pod względem habitatu i gatunków.

Uaktualniany co dziesięć dni system oceny obejmuje swym zasięgiem 741 obszarów chronionych w 50 krajach oraz dostarcza informacji o 280 gatunkach ssaków, 381 gatunkach ptaków oraz 930 gatunkach płazów. Na stronie internetowej zamieszczono informacje na temat każdego chronionego obszaru – dlaczego uzyskał status obszaru chronionego, jaka jest jego powierzchnia, położenie nad poziomem może oraz średnie opady deszczu.

Dzięki wykresom i tabelom można szybko dowiedzieć się o czynnikach zagrażających obszarowi oraz o bezsenności gatunków i habitatów spotykanych w parku w porównaniu z innymi parkami w tym samym kraju i ekosystemie. Na stronie znajduje się także wykaz gatunków zagrożonych żyjących w każdym z parków oraz informacja o długofalowych trendach klimatycznych w regionie.

Mając dostęp do takich informacji, decydenci polityczni, organizacje ochrony przyrody i pracownicy parków będą mogli błyskawicznie zidentyfikować najbardziej narażone parki oraz dokonać stosownej alokacji środków. Unia Europejska działa aktywnie również na rzecz wspierania ochrony przyrody w Afryce, a dzięki nowemu narzędziu online UE będzie mogła łatwo identyfikować obszary priorytetowe dla działań.

A to już wiesz?  Historia apartheidu

W roku 2001 przywódcy UE uzgodnili, że do 2010 r. zatrzymana zostanie utrata różnorodności biologicznej w UE. Rok później cel powstrzymania utraty bioróżnorodności do 2010 r. przyjęto dla całego świata, podpisując Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD). Konwencja CBD uznaje obszary chronione za najważniejsze jednostki podlegające ochronie, oraz definiuje je jako “obszar określony geograficznie, który jest wyznaczony, objęty odpowiednimi regulacjami i zarządzany dla osiągnięcia określonych celów związanych z ochroną”.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić strony:
http://www-tem.jrc.it/pa/

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Komisja Europejska
Referencje dokumentu: W oparciu o informacje pochodzące z Komisji Europejskiej (IP/08/470)
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Meteorologia; Badania Naukowe; Przestrzeń kosmiczna & badania satelitarne

RCN: 29283

za CORDIS Urząd Publikacji EU

hastagi na stronie:

#ochrona przyrody w afryce

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy