afrykańscy naukowcy powinni w większym stopniu angażować

Eurodeputowani apelują o większe zaangażowanie afrykańskich naukowców w B+R

[Data: 2008-02-22]

Zdaniem deputowanych do Parlamentu Europejskiego, afrykańscy naukowcy powinni w większym stopniu angażować się we wspólne międzynarodowe projekty naukowe oraz projekty badawczo-rozwojowe (B+R), co pozwoli na utrzymanie i rozwijanie poziomu wiedzy na tym kontynencie.

Członkowie parlamentarnej komisji ds. stosunków zewnętrznych otwarcie wyrazili swoje poglądy, przyjmując wspólną rezolucję w sprawie znaczenia środków wspierających dla poprawy międzynarodowej współpracy naukowej z Afryką.

Dostrzegając wśród twórców polityki w Afryce coraz wyraźniejszą tendencję do priorytetowego traktowania nauki i technologii oraz innowacji dla zapewnienia rozwoju, autorzy rezolucji wzywają do wzmożenia współpracy na linii UE-Unia Afrykańska (UA) w konkretnych dziedzinach, takich jak żywność oraz zdrowie i energia, a także do wzmocnienia istniejących już infrastruktur badawczych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki Nowemu Partnerstwu dla Rozwoju Afryki (NEPAD), jego skonsolidowanemu planowi działania w dziedzinie nauki i technologii oraz programom naukowo-technologicznym Unii Afrykańskiej.

Odnosząc się do problemu AIDS, eurodeputowani zwrócili uwagę na szczególny nacisk, jaki siódmy program ramowy (7PR) kładzie na choroby zaniedbane, zaapelowali także o szczególne skupienie się na badaniach nad AIDS w krajach afrykańskich.

Parlament wezwał też państwa członkowskie do promowania transferu wiedzy i technologii między UE i Afryką, towarzyszącego projektom B+R, w oparciu o nowe ramy działania. Celem tych działań jest realizacja krótko- i długoterminowych zadań zrównoważonego rozwoju i zapewnienie odpowiednich programów politycznych i zasobów.

Parlament Europejski wskazał także na konieczność zapewnienia przez UE i jej państwa członkowskie większej spójności między unijną polityką w zakresie międzynarodowej nauki i technologii a podstawowymi potrzebami krajów afrykańskich. Powinno to doprowadzić do powstania nowych globalnych ram dla relacji naukowych i dyplomatycznych z Afryką.

Rezolucja, która ma być przedstawiona Radzie, Komisji i ONZ, poprzedza dużą międzynarodową konferencję pod hasłem “Kontakty naukowe z Afryką”, planowaną na marzec w Addis Abebie w Etiopii. Organizatorzy chcą, aby konferencja odegrała ważną rolę w promowaniu i konsolidacji strategicznej współpracy badawczej między państwami afrykańskimi i resztą świata.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.sciencewithafrica.com/

Teksty pokrewne: 28781, 28825

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Parlament Europejski
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udostępnionych przez Parlament Europejski
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Innowacja, transfer technologii; Medycyna, zdrowie; Linie polityczne; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 29162

za CORDIS Urząd Publikacji EU

Authors

Related posts

Top