Congo

poprawić jakość opieki zdrowotnej w subsaharyjskiej Afryce

Mieszkańcy subsaharyjskiej Afryki stale odczuwają skutki rosnącego ubóstwa i zachorowalności (na różne choroby). Nastolatki są szczególnie narażone na problemy zdrowotne wpływające na prokreację i teraz

Mieszkańcy subsaharyjskiej Afryki stale odczuwają skutki rosnącego ubóstwa i zachorowalności (na różne choroby). Nastolatki są szczególnie narażone na problemy zdrowotne wpływające na prokreację i teraz projekt finansowany z funduszy unijnych ma zająć się tą sprawą, badając skuteczność istniejących programów i identyfikując strukturalne czynniki ograniczające dostęp do usług opieki zdrowotnej związanej ze zdrowiem prokreacyjnym nastolatków (ZPN) w Nigrze i Tanzanii.

Projekt INTHEC (Zdrowie, edukacja i integracja społeczna – strategie oparte na dowodach zmierzające do zwiększenia równouprawnienia, integracji oraz skuteczności usług opieki zdrowotnej związanych ze zdrowiem prokreacyjnym na rzecz ubogich społeczności w subsaharyjskiej Afryce) otrzymał 2,75 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

Projekt uruchomiony w marcu 2010 r., którego zakończenie zaplanowano na luty 2014 r., zajmie się barierami kulturowymi, które obecnie ograniczają dostępność lub skuteczność usług ZPN w krajach partnerskich.

Kierowane przez Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) z Wlk. Brytanii konsorcjum INTHEC składa się z ekspertów zajmujących się badaniami naukowymi nad zdrowiem prokreacyjnym i interwencjami w tym zakresie, jak również z przedstawicieli władz i ustawodawców z Belgii, Nigru i Tanzanii.

Tree Photographed in Kirstenbosch Gardens, South Africa »  	Uploaded by nholdstock
Tree Photographed in Kirstenbosch Gardens, South Africa » Uploaded by nholdstock

Partnerzy projektu INTHEC opracują i ocenią sposoby interwencji, jakie można stosować w społecznościach, szkołach i podczas szkoleń. Będą między innymi pracować nad zacieśnieniem relacji pomiędzy społecznościami a zakładami zdrowia oraz nad zwiększeniem skuteczności usług ZPN.

Jak informuje zespół, interwencje opracowywane będą stopniowo, a ich skuteczność testowana będzie w szeregu badań ewaluacyjnych. Otrzymane informacje stanowić będą randomizowaną próbę grupy populacyjnej.

“Badania skoncentrują się na niektórych z kluczowych czynników strukturalnych, które ograniczają dostęp do skutecznej opieki nad zdrowiem prokreacyjnym, analizując słabe strony obecnych programów i bezpośrednio opracowując konkretne działania by zaradzić problemowi” – wyjaśnia dr Angela Obasi z LSTM, kierownik projektu INTHEC.

“Partnerami programu są ministerstwa odpowiedzialne za ZPN w Tanzanii i Nigrze, co oznacza, że wyniki badań znajdą się rzeczywiście w rękach kluczowych ustawodawców, dzięki czemu rezultaty projektu będą żyć własnym życiem po jego zakończeniu.”

A to już wiesz?  Protesty przeciw ludobójstwu w Darfurze

W dniach 10-14 maja w LSTM zespół INTHEC organizuje warsztaty inaugurujące projekt.

Według Advocates for Youth, amerykańskiej organizacji non-profit, która nie uczestniczy w projekcie, wczesna aktywność seksualna wiąże się z zachorowalnością i umieralnością wśród młodzieży. Wskaźnik liczby ciąż wśród nastolatek w subsaharyjskiej Afryce jest na ogół wyższy niż w innych regionach na świecie.

Kiedy nastolatka rodzi dziecko zwiększa się zagrożenie zarówno dla niej samej, jak i jej dziecka. Może pojawić się wiele różnych problemów, takich jak toksemia, anemia, niedożywienie czy przetoka pęcherzowa lub odbytniczo-maciczna (nieprawidłowe połączenie lub przejście pomiędzy dwoma organami wyłożonymi nabłonkiem lub naczyniami, które normalnie nie są połączone).
Na przykład w Nigrze kobiety w wieku od 15 do 19 lat stanowią 80% wszystkich przypadków przetoki.

Badania wykazują także, iż choroby przenoszone drogą płciową również mają istotny wpływ na młode kobiety, ponieważ są one bardziej narażone na infekcje niż ich starsze koleżanki. Kobiety te bywają częściej asymptomatyczne. Brak prawidłowej diagnozy może być przyczyną poważniejszych i bardziej przewlekłych komplikacji u tych pacjentek.

Więcej informacji:

INTHEC:
http://www.inthec.org/index.htm

Liverpool School of Tropical Medicine:
http://www.liv.ac.uk/lstm/

Teksty pokrewne: 30015, 31929

Kategoria: Projekty
Źródło danych: INTHEC; Liverpool School of Tropical Medicine
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Liverpool School of Tropical Medicine
Indeks tematyczny: Badania Naukowe; Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Rozwój regionalny; Aspekty spoleczne; Nauki biologiczne; Linie polityczne; Opieka zdrowotna/służby zdrowia

RCN: 32083

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=5&CAT=NEWS&QUERY=0128aa9d2103:b505:0cbfd0f6&RCN=32083

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy