Congo

Republika Poludniowej Afryki i UE zamierzaja promowac scislejsza wspolprace w dziedzinie badan naukowych

Południowoafrykański Departament Nauki i Technologii uruchomił wyspecjalizowaną platformę, której celem jest wspieranie współpracy naukowo-technicznej między Republiką Południowej Afryki (RPA) a Unią Europejską (UE). Wdrożony przez

Południowoafrykański Departament Nauki i Technologii uruchomił wyspecjalizowaną platformę, której celem jest wspieranie współpracy naukowo-technicznej między Republiką Południowej Afryki (RPA) a Unią Europejską (UE). Wdrożony przez Południowoafrykański Departament Nauki i Technologii Europejsko-Południowoafrykański Program Rozwoju Badań Naukowo-Technicznych (ESASTAP) wspierany jest przez Komisję Europejską jako konkretne działanie wspierające w ramach szóstego programu ramowego (6. PR).

ESASTAP został zainaugurowany w Republice Południowej Afryki w dniu 28 czerwca. Przemawiając na europejskiej inauguracji w Brukseli w dniu 14 lipca wysoki rangą Przedstawiciel Afryki Południowej ds. Nauki i Technologii dr Mandi Mzimba podkreślił, że chociaż RPA i UE mają już doświadczenie we współpracy naukowej, to obecna inicjatywa jest znakiem dalszej, ściślejszej współpracy w przyszłości.

Od czasu podpisania umowy o współpracy naukowo-technicznej między RPA a UE w 1996 r. 160 partnerów z RPA uczestniczyło w czwartym, piątym i szóstym programie ramowym. W ramach 6. PR naukowcy z RPA mogą brać udział w projektach ze wszystkich dziedzin, a w RPA powstały odpowiednie Narodowe Punkty Kontaktowe (NCP).

Obecnie w 50 projektach zatwierdzonych w ramach 6. PR reprezentowane są organizacje z RPA, chociaż niektóre sektory, np. aeronautyka i przestrzeń kosmiczna, nie są dostatecznie reprezentowane mimo dużego potencjału i możliwości badawczych RPA. Poszerzanie zakresu współpracy, a w szczególności skupienie się na tych sektorach, jest właśnie jednym z celów inicjatywy ESASTAP.

Koordynator projektu ESASTAP i Dyrektor Generalny ds. Zasobów Międzynarodowych w południowoafrykańskim Departamencie Nauki i Technologii, dr Neville Arendse, powiedział, że “jest to ważny etap w partnerstwie między RPA a UE w dziedzinie nauki i technologii” i wyjaśnił, że projekt ma na celu umocnienie i pogłębienie tych stosunków. – Nauka ma zasięg globalny i umacnianie naszych związków ma zasadnicze znaczenie dla badań na skalę światową – dodał.
Języki afrykańskie fo wikipedia
Cele to między innymi promowanie wzajemnego uczenia się, dzielenie się wynikami programów generowania wiedzy, wspieranie mobilności badaczy, aby mogli zdobywać doświadczenie w czołowych instytutach UE, i zachęcanie przemysłu w RPA do włączenia się w promowanie innowacyjności i współpracy z ośrodkami akademickimi.

A to już wiesz?  Możliwości najnowszego Fujifilm GFX 50R w fotografii podróżniczej Jacka Boneckiego

Prezentując cele ESASTAP i program działań, kierujący projektem Daan du Toit, Dyrektor ds. Partnerstwa Strategicznego w południowoafrykańskim Departamencie Nauki i Technologii, wyjaśnił: – Europa pozostaje najbardziej pożądanym międzynarodowym partnerem RPA w dziedzinie nauki i techniki. Następnie stwierdził, że jednym z priorytetów ESASTAP jest wprowadzenie na rynek europejski największych osiągnięć naukowo-technicznych RPA i pomoc dla naukowców z Europy w określeniu i popieraniu odpowiednich form partnerstwa z badaczami z RPA.

Jednym z kluczowych priorytetów będzie stypendium Marie Curie, które ma promować mobilność między UE a RPA w obu kierunkach. – Mamy zamiar promować organizacje naukowe i uniwersytety w RPA jako miejsca, do których naukowcy europejscy mogą przyjechać na pewien czas – wyjaśnił Daan du Toit . – W RPA, podobnie jak w UE, mamy liczną i zróżnicowaną społeczność naukową.

Południowoafrykański Departament Nauki i Technologii udostępnił również dwa dalsze wyspecjalizowane instrumenty w celu wspierania współpracy. Instrument finansowania początkowego 6. PR może być wykorzystany do dotowania kosztów podróży koniecznych do skontaktowania potencjalnych partnerów do współpracy, niezależnie czy będą to naukowcy z RPA przyjeżdżający do UE, czy na odwrót. Natomiast instrument współfinansowania strategicznego 6. PR umożliwia rządowi RPA sfinansowanie części pozostałych kosztów tam, gdzie projekt w ramach 6. PR nie jest w całkowicie finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Po zakończeniu wydarzeń związanych z inauguracją programu, ESASTAP zorganizuje objazdową prezentację we wszystkich krajach członkowskich UE i we wszystkich prowincjach RPA. Specjalna poświęcona ESASTAP strona internetowa zawiera linki do odpowiednich informacji w serwisie CORDIS, jak również sekcję poświęconą poszukiwaniu partnerów, bazy danych dotyczących projektów i biuletyn ESASTAP. W ramach projektu będą też organizowane konferencje tematyczne, seminaria i warsztaty, a także wyspecjalizowana pomoc i usługi wspierające.

Chociaż pierwszoplanowym celem ESASTAP będzie skoncentrowanie się na promowaniu uczestnictwa RPA w 6. PR i w 7. PR, będzie on również nakierowany na rozwijanie współpracy wykorzystującej inne instrumenty wspierania partnerstwa RPA i UE w dziedzinie nauki i technologii, np. dwustronne umowy o współpracy między RPA a krajami europejskimi. Inne inicjatywy w kontekście partnerstwa strategicznego między RPA a UE obejmują działania w ramach COST (European CO-operation in the field of Scientific and Technical Research – współpraca europejska w dziedzinie badań naukowych i technicznych) oraz Program Partnerstwa Europy i Krajów Rozwijających się w Dziedzinie Badań Klinicznych (EDCTP). EDCTP, posiadający biura w Hadze w Holandii i w Cape Town w RPA, jest partnerstwem pośredniczącym między krajami europejskimi a krajami rozwijającymi się, umożliwiającym prowadzenie badań klinicznych nad lekarstwami i szczepionkami przeciw HIV/AIDS, gruźlicy i malarii.

A to już wiesz?  Filmowy hotel pokazuje nowe oblicze

Reprezentujący Komisję Europejską na inauguracji dr András Siegler, Dyrektor ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowej Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego, powiedział, że “jest to przykład tego, jak kraje na całym świecie mogą promować współpracę międzynarodową”. Wyraził on nadzieję, że ESASTAP pomoże także w rozwoju współpracy z innymi krajami w południowej Afryce i zbuduje nowe partnerstwa dla rozwoju Afryki.

Inne programy poświęcone badaniom regionalnym i rozwojowi to na przykład Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki (NEPAD) oraz Południowoafrykańska Społeczność Rozwoju (SADC).

– ESASTAP powinien również sprzyjać większemu udziałowi RPA w 7. PR, w którym współpraca z krajami trzecimi będzie miała jeszcze większe znaczenie, ponieważ współpraca międzynarodowa będzie istotnym elementem wszystkich programów – kontynuował dr Siegler.

Strona internetowa ESASTAP dostępna jest pod następującym adresem:

Home

Dalsze informacje o działaniach w ramach współpracy międzynarodowej można znaleźć w serwisie CORDIS na stronie:
http://cordis.europa.eu/fp6/inco.htm

i
http://cordis.europa.eu/era/inco.htm

Kategoria: Programy
Źródło danych: FP6 project ESASTAP
Referencje dokumentu: Na podstawie udziału CORDIS w spotkaniu inauguracyjnym ESASTAP
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Edukacja, szkolenie; Linie polityczne

RCN: 24157

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=88&CAT=NEWS&QUERY=0123e0a06e03:a134:378da394&RCN=24157

hastagi na stronie:

#\*@esastap org za\

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy