Europa i Afryka uzgadniają wspólne finansowanie badań naukowych

Europa i Afryka uzgadniają wspólne finansowanie badań naukowych

[Data: 2012-11-07]
Ilustracja do artykulu

Kraje europejskie i afrykańskie porozumiały się, co do wspólnego finansowania projektów badawczych w nowym roku. Ta pierwsza wspólna inicjatywa została ogłoszona 6 listopada w czasie wizyty Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn w Kapsztadzie, RPA. Wizyta odbyła się w 15. rocznicę zawarcia pierwszej umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a RPA.

Komisja planuje na styczeń ogłoszenie zaproszeń z budżetem 11 mln EUR. Natomiast strona afrykańska, reprezentowana przez pięć krajów, ma wynieść kolejne 4 mln EUR. Środki zostaną przeznaczone na różne projekty badawcze w następujących sektorach: rolnictwo, zdrowie, zmiany klimatu i energetyka. Powyższe obszary zostaną zgrupowane w następujących kategoriach: “Energia odnawialna”, “Wyzwania przekrojowe” i “Badania inicjowane na bazie pomysłów”. Komisja informuje, że zaproszenia przygotowano w ramach projektu ERA-NET dla Afryki (ERAFRICA) o wartości 2 mln EUR, który będzie realizowany przez trzy lata.

“Dzisiejsza umowa ma wymiar prawdziwie historyczny” – powiedziała Komisarz Geoghegan-Quinn. “Po raz pierwszy kraje europejskie i afrykańskie wspólnie przygotowały program badań naukowych, który będzie finansowany przez obydwie strony. Może on posłużyć za model dla przyszłej współpracy między dwoma kontynentami i zachęcać inne kraje do skorzystania z tej nowej formy partnerstwa”.

Celem projektu ERAFRICA jest promocja sieciowania europejskich i afrykańskich instytucji finansujących badania naukowe i innowacje oraz przygotowywanie wspólnych zaproszeń do projektów.

W ramach umowy wypracowanej przez obie strony, ministerstwa i instytucje publiczne z Austrii, Belgii, Burkina Faso, Egiptu, Finlandii, Francji, Holandii, Kenii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, RPA, Szwajcarii, Turcji i Wybrzeża Kości Słoniowej będą czerpać korzyści z prowadzonych wspólnie prac naukowych.

Komisja informuje, że zaproszenia do projektów będą ogłaszane na początku 2013 r. Wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć do połowy kwietnia 2013 r., a wszystkie umowy muszą zostać podpisane między grudniem 2013 r., a majem 2014 r.

Umowa o zaangażowaniu finansowym zostanie podpisana na marginesie dorocznego forum współpracy naukowej Wspólnej Grupy Ekspertów UE-Afryka.

Ta najnowsza inicjatywa następuje po niedawnym uruchomieniu nowego, bilateralnego projektu współpracy naukowej UE-RPA – ESASTAP Plus, który ma rozwinąć współpracę naukowo-techniczną między Europą a RPA.

Więcej informacji:

ERAFRICA:
http://www.erafrica.eu/

ESASTAP Plus:
http://www.esastap.org.za/index.php

Teksty pokrewne: 35160

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Komisja Europejska
Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/12/1176
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Linie polityczne; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne

RCN: 35215

za CORDIS Urząd Publikacji EU

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top